Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către S.C. Posh Media Design S.R.L. numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date și a Regulamentului European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestora.

Termeni în înțelesul Legii
677/2001 și a Regulamentului European nr. 679/2016:

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulțifactori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrareaorganizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilorprivind situația contului lor de pe www.poshmedia.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați  acceptați necondiționat  datele dvs. personale  fie incluse în baza de date a Posh Media Design S.R.L, și va dați acordul expres și neechivoc  toate aceste date personale  fiestocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Posh Media Design S.R.L.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul  va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de seadresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date și de Regulamentului European nr.679/2016.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Posh Media Design S.R.L, sediul social în Bârlad, str. Lirei, nr. 29, județul Vaslui, (sau prin email la office@poshmedia.ro), va puteți exercităîn mod
gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an vi se confirme faptul  datele personale sunt sau nu prelucrate; 

–  interveniți asupra datelor transmise;

–  va opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară –  solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Posh Media Design S.R.L poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament  de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează  aceste date sunt păstrate în siguranță șică furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, etc., alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, PolițieInstanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statuluiîn baza și în limitele prevederilor legale și  urmare a unor cereri expres formulate.

Posh Media Design S.R.L poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânalși poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Acest site adopta toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștriÎn momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prinintermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățelpoziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

vrei să dezvolți un proiect?

iubim să lucrăm cu firmele creative. ia legătura cu noi pentru a găsi o formă de a crea un produs excepțional!

  • Posh Media Design S.R.L.
  • CUI: 40934969
  • Bârlad, Str. Lirei, nr. 29
  • +40(0741)517551
  • office@poshmedia.ro
  • Luni-Vineri: 09:00 – 18:00

Copyright © Posh Media 2015 – 2021. Toate drepturile rezervate.

Copyright © Posh Media 2015 – 2021. Toate drepturile rezervate.